marți, 26 mai 2009

Sa invatam impreuna! - nr 3 - parteneriate si proiecte

Invăţătoarele: Zlate Cristina şi Săcuiu Georgeta
Scoala,,Gh. Banea” Măcin -Tulcea
PARTENERI AI PROIECTULUI:
· Gradinita Nr.4 Macin ( gradiniţă cu program prelungit).
· Scoala ,,Gh.Banea” Macin.

COORDONATORI DE PROIECT:
Educatoare: STAICU MARCELA
Institutor: ZLATE CRISTINA
Invatatoare: SĂCUIU GEORGETA

TIPUL DE PARTENERIAT: local

DURATA PARTENERIATULUI: Decembrie 2008-iunie 2009

ARGUMENT:
Intr-o lume tot mai izolata , mai puţin dispusă pentru socializare ( din motive de timp sau preocupări) cooperarea între factorii educationali: gradinita –şcoală devine necesara şi se impune si ca obligatie morala din partea acestora, pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza prin exemple si modele cu adevaratele valori ale spiritualitatii umane.
Pe de altă parte calulatorul şi lumea sa virtuală fascinează copilul , îndepărtându-l tot mai mult de semenii lui, de cuvântul scris , de ceea ce ne-a fermecat si noua copilaria – povestile.
Aşadar, astăzi mai mult ca oricând,este de datoria gradinitei şi a şcolii să deschidă uşa fermecată a tezaurului poveştilor pentru copii şi să-i conducă pe aceştia în orizonturi fantastice alături de Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene în luptele cu forţele răului - zmei, balauri., etc.
Contactul cu poveştile educatoarei şi învăţătoarei sau cu textul scris al cărţii – în cazul şcolarilor – conduce la dezvoltarea gustului pentru frumos, la îmbogăţirea vocabularului, la creativitate.
Intrând ,,In lumea poveştilor” copiii, vor învăta sa deosebească binele de rău, adevarul de minciună, faptele bune de cele rele; vor devenii mai atenţi , mai sensibili, încep să se formeze preceptele morale .
Este de dorit ca preşcolarii şi elevii să-şi facă din cărti, cei mai buni prieteni, să le dezvolte discernământul în selecţia valorilor.
Considerăm că un astfel de proiect este şi va fi atractiv pentru copiii, le dezvoltă capacitatea de muncă în echipă pentru realizarea unei sarcinii, contribuie la însuşirea unor norme de comportare corectă, atitudinale, dezvoltă imaginaţia , creativitatea şi dezvoltă gustul estetic.
Pentru cadrele didactice proiectul constituie o provocare în direcţia promovării unor metode şi tehnici noi de lucru , cu copiii şi elevii, o modalitate de stimulare a activitătii de documentare şi cercetare pentru realizarea produselor de promovare a proiectului , dar şi un mod de formare profesională continuuă.

SCOP:
Dezvoltarea personalitatii copilului de varsta prescolarilor si a elevilor prin intermediul creatiilor literare.

OBIECTIVE:
Prin activităţile ce s-au stabilit a fi desfaşurate se doreşte ca grădinarii şi elevii:
· să manifeste interes pentru creaţiile literare de genuri diferite;
· să analizeze mai profund caracteristicile fiecărui personaj;
· să urmărească scenete, povesti, povestiri ;
· să lucreze cu plăcere în echipă în vederea realizării unui scop comun.

GRUP TINTA:
· 28 peşcolari ai Gradinitei Nr.4 cu program prelungint-Măcin;
· 22 elevi din clasa a IV-a A (step by step) ai Scolii ,,Gh.Banea”-Măcin.

RESURSE UMANE:
· Gradinita cu program prelungit, Nr.4 Macin- Grupa pregătitoare
Educatoarea: Staicu Marcela
· Scoala,, Gh. Banea” Macin- Clasa a IV-a A (step by step)
Invăţătoare: Zlate Cristina, Săcuiu Georgeta

RESURSE MATERIALE:
· Baza materială a grădiniţei: calculator, cd-uri , cărţi povesti, cărţi de colorat.
· Baza materiala a şcolii: calculator, videoproiector, cd-uri, cărţi de poveşti, bibliotecă.
CALENDARUL ACTIVITATILOR

DATA
TEMA
OBIECTIVE
ACTIVITATI
DEC.2008
„In asteptarea lui Moş Crăciun...”
-Prezentarea si cunoa-sterea partenerilor;
-Prezentarea proiectului şi obiectivelor;
-Cunoasterea tradiţiilor de iarnă;
-Intalnirea copiilor implicati în proiect;
-Vizionarea basmului;
-Activitate literar-artist.
-Desene(preşcolarii)
-Texte literare(şcolarii)
IAN.2009
,,Moş Ion Roată si Vodă Cuza”
-Cunoasterea semnifi-
caţiei zilei de „24 Ianuarie”;
-Cunoasterea unor aspecte din viata domnitorului Al. I. Cuza;
-Prezentarea scenetei ,,Cuza Voda şi Mos Ion Roata”;
-Prezentare Power Point- Al. I. Cuza –domnul Unirii;
-Dans,,Hora Unirii”- elevi, preşcolari, cadre;
FEB 2009
,,Crăiasa Zăpezii”
-Cunoasterea scrierilor mai importante ale lui H.C.Andresen;
-Identificarea mesajului poveştilor;
-Prezentarea unor imagini din povestile lui Andersen;
-Lecturare: ,,Crăiasa Zăpezii” ,,Fetiţa cu chibrituri”;
Mar 2009
,,Cei mari citesc celor mici”
-Stimularea interesului pentru lectură al copiilor mari şi mici;
-Cunoasterea unor date despre Ion Creangă;
-Citirea unor povesti cu tâlc(,,Povestea unui om leneş”, „Prostia omenească”) de catre elevi;
-Dramatizare,,Capra cu trei iezi”;
-Expozitie cu desene ale copiilor şi elevilor ilustrând aspecte din poveştile lui Creangă;
APR.2009
,,Ce ne povesteste iepurasul?”
-Cunoasterea unor povesti povestiri despre iepurasul de Pasti;
-Inţelegerea semnificaţiei sarba-torilor pascale la romani;
-Prezentarea povestii,,Iepurasul si Oul rosu de Paste”;
-Memorizare ,,La Pasti” de G. Topârceanu;
-Incondeierea unor ouă;
-Felicitări;
Mai 2009,,Recunoaşterea personajului”-Identificarea unor poveşti din literatura română sau universală;
-Recunoasterea perso-najelor si caracteris-ticile lor;
-Identificarea unor au-tori, după portretele lor;
-Lecturarea unor fragmente din câteva poveşti cunoscute;
-Proiectarea unor imagini din poveşti;
-Concurs interactiv.


Iunie 2009
,,De ziua noastră...”
-Vizită la teatrul de păpuşi ,,Pinocchio” Galaţi
-Vizionarea unei poveşti


MOMENTE DIN TIMPUL ACTIVITĂŢILOR...

PROIECT EDUCAŢIONAL
DE PARTENERIAT GRĂDINIŢĂ-ŞCOALĂ

“PARADISUL COPILĂRIEI”

PARTENERI: Grupa pregătitoare a Grădiniţei P.N. TURNU
Educatoare: Morar Ramona Cristina


Clasa I a Şcolii Generale Turnu
Învăţătoare: Mateiu Ioana Florentina


AN ŞCOLAR 2008-2009

ARGUMENT
In cadrul acţiunii de reformare a sistemului de învăţământ şi reaşezarea lui pe baze moderne, se subliniează tot mai mult ideea parteneriatelor educaţionale, ce crează oportunităţi de cooperare, consultare, comunicare, conlucrare in vederea atingerii unui scop comun.
Integrarea copilului in şcoală presupune mai întâi formarea unor rprezentări corecte care să le permită preşcolarilor o adaptare afectiv- motivaţională la mediul şcolar.În calitatea noastră de părinti, educatori sau invăţători ne-am intrebat adesea: “De ce se manifestă adesea unele forme de inadaptare a copiilor chiar din primele zile de şcoală? De ce unii elevi din clasa I nu fac faţă cerinţelor şcolare?
Răspunsurile la aceste întrebări nu trebuie căutate doar in cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi individuale a copiilor sau in stilul de activitate al învăţătorului, ci se impune o cunoaştere şi o analiză atentă a activităţii din grădiniţă şi familie- medii care asigură pregătirea copilului pentru şcoală.
În acest scop , organizarea unor activităţi commune( şcoală-grădiniţă) ce vizează familiarizarea copiilor cu munca şcolarilor, cu relaţiile ce se stabilesc între învăţător si elevi, elevi-elevi, ar face ca reprezentările copiilor despre şcoală sa fie mai clare,mai coerente si mai apropiate de realitate, acest lucru conducând la in debut şcolar optim.
Din acest motiv am considerat că un parteneriat şcoală-grădiniţă, prin intermediul căruia să surprindem toate aceste aspecte, să le inţelegem si apoi să le sintetizăm într-o strategie, ar permite egalizarea şanselor şcolarilor şi integrarea optimă a copiilor in clasa I.
SCOPUL
- găsirea unor modalităţi viabile de colaborare între educatoare şi învăţătoare pentru integrarea şcolară a copiilor şi pregătirea părinţilor pentru integrarea copiilor in activitatea şcolară.
OBIECTIVEVELE PROIECTULUI
- structurarea unor modalităţi de cooperare între grădiniţă şi şcoală;
- asigurarea continuităţii de cerinţe intre grădiniţă şi şcoală;
- formarea unei atitudini corecte a preşcolarilor faţă de şcoală;
- implicarea familiei şi familiarizarea acesteia cu diverse aspecte ale şcolarităţii mici;
-schimb de metode concrete de lucru;
-cunoaşterea specificului activităţilor din grădiniţă de către învăţătoare;
-eficientizarea şi perfecţionarea modalităţilor de integrare a copiilor preşcolari in activitatea şcolară;
-cunoaşterea individual a copiilor de către cadrele didactice, sub aspectul capacităţilor , ritmului de dezvoltare, al abilităţilor şi inclinaţilor, al mediului familial din care provin
-cunoaşterea de către copii a sarcinilor şi a conduitei de şcolare.
GRUP ŢINTĂ
Preşcolarii secţiei române a grădiniţei
Elevii clasei I
Învăţătoare
Educatoare
Părinţii copiilor
DURATA
Noiembrie 2008- iunie 20
IMAPACTUL PROIECTULUI ASUPRA RESURSELOR UMANE
Educatoarele şi învăţătoarele au avut posibilitatea să-şi valorifice experienţa acumulată la clasă, să-şi lărgească sfera preocupărilor in ceea ce priveşte reuşita succesului şcolar al copiilor.
Copiii se familiarizează cu acitvitatea şcolară.
Părinţii sunt informaţi cu cerinţele şcolii.

RESURSELE PROIECTULUI
Resurse umane:- preşcolari
-şcolari
-învăţătoare
-educatoare
-părinţi
Resurse materiale: -dotările din sălile de grupă şi de clase
-materiale didactice
-aparat foto
FINALITĂŢI
· album cu fotografii de la activităţile desfăşutate
· realizarea de expoziţii cu creaţii ale copiilor
· diplome pentru copiii care s-au evidenţiat
· analiza desfăşurării parteneriatului
PROGRAM DE ACTIVITĂŢI

Nr.crt
Tema
Data
Locaţia
Conţinut
Strategia
1.
“Şcoala-fereastră spre viitor
10 Noiembrie
şcoală
Consolidarea cunoştinţelor despre şcoală.
Cunoaşterea şcolii, a şcolarilor
Convorbire
Vizită la şcoală
2.
“În aşteptarea lui Moş Crăciun”
17 Decembrie
grădiniţă
Confecţionarea
Podoabelor pentru pomul de Crăciun
Concert de Crăciun
Activitate
practica
3.
“Cel mai frumos om de zăpadă”
20
Ianuarie
şcoală
Realizarea unor jocuri specifice anotimpului iarna

Concurs
4.
“Vine, vine , primăvara”
27
Februarie
grădiniţă
Realizarea unor desene si colaje având ca temă anotimpul primăvara
Expozitie
5.
“O floare pentru mama”
05
Martie

şcoală
Confecţionarea unui cadou dedicat mamei
Activitate artistico-plastică
6.
“Sărbătorile Pascale”
În aşteptarea iepuraşului

08
Aprilie
grădiniţă
Încondeierea ouălor(pictură si alte tehnici)
Activitate artistico-plastică
7.
“Micul
Pieton”
19
Mai
şcoală
Concurs pe teme de circulaţie
Educatie rutieră
8.
“O lume minunata”
09
Iunie
grădiniţă
Desene pe asfalt
Concururi
Expozitie


Liceul Teoretic ,,Mihai Veliciu” Chisineu-Cris
Centrul de Documentare si Informare
Nr.........din....................

Biblioteca Oraseneasca Chisineu-Cris
Sectia pentru copii
Nr……din…………..

PROIECT DE PARTENERIAT


,,MINUNATA LUME A POVESTILOR”


Motto :
„ nu este alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”
Miron Costin


“Toţi cei ce au acces la o biblioteca, la cărţi, sunt nişte inşi mai buni decat alţii, mai puternici, iar durerile îi ating mai puţin şi nefericirile trec mai repede.” Mircea Eliade


PĂRŢI:
Liceul Teoretic,,Mihai Veliciu”Chisineu-Cris reprezentat prin doamna director, prof. Amelia Palcu
Centrul de Documentare si Informare reprezentat prin doamna documentarist, Florica Miron
Biblioteca Oraseneasca Chisineu-Cris ,Sectia pentru copii reprezentata prin doamna bibliotecar, Emilia Stana

REALIZATORI:
- institutor: Cornelia Cristea
- invatatoare, Doina Urzica

BENEFICIARI:
-elevii claselor I B, şi a IV-a A
-invăţătoare
-bibliotecari

DURATA PROIECTULUI : ian.2008-iunie 2008

SCOPUL:
-cultivarea interesului pentru lectură.

LOCATIA: sala de clasa,sala bibliotecii,Centrul de Documentare si Informare

GRUP ŢINTǍ:
-elevii

MOTIVAŢIA PROIECTULUI

Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici. Televizorul, calculatorul, internetul au devenit repere pereche pentru fiecare generaţie din ultimii ani. Viaţa noastră trăită la început de secol XXI este marcată de la mic la mare de amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în timp foarte scurt. Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă elevilor meniul complet în orice domeniu al cunoaşterii acoperă deja o plajă substanţială a timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se naşte întrebarea: mai este cartea "o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi" cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi?
Rămâne aşadar obligaţia părinţilor, dar mai ales a şcolii de a repune cartea în drepturi. Scriitorul român I. L. Caragiale afirma acum aproape un secol : "O carte bună de citire, în vârstă fragedă, este, poate, una din împrejurările cele mai hotărâtoare ale vieţii unui om. Multe cariere intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decât unei cărţi căzute la vreme bună în mâinile unui copil, tot aşa precum umbra multor stejari seculari se datoresc căderii unei ghinde pe pământ prielnic".
Se înţelege că gustul pentru lectură se formează mai timpuriu decât interesul pentru cartea ştiinţifică. De aceea în clasele I-IV informaţiile sumare legate de mediul înconjurător sau istorie se transmit prin intermediul povestioarelor. Acestea fac trecerea de la lumea fabuloasă a poveştilor din grădiniţă la cea reală lămurită şi explicată tot prin epos. Cu cât povestirea învăţătorului e mai atractiv şi afectiv realizată captând în proporţie mare atenţia elevilor, cu atât ei se identifică cu eroii povestirilor, vor revenirea sau continuarea povestirii, ba chiar lectura proprie pentru a o comenta cu alţi colegi sau prieteni. Dacă lectura elevilor este sistematic organizată şi îndrumată, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, interesul pentru lectură creşte. Când lectura este neglijată, tratată superficial, formulându-se numai simple cerinţe, această activitate nu-şi mai aduce contribuţia atât de necesară la formarea personalităţii elevilor din punct de vedere al limbajului şi al îmbunătăţirii lor spirirtuale.
Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Selectarea lecturii suplimentare revine învăţătorului care cunoaşte cel mai bine afinităţile sufleteşti ale elevilor precum şi conţinutul educativ necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor. Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese:
- prin informaţie
- prin deprinderea cititului coerent, conştient
- prin implicare afectivă
- prin însuşirea unui vocabular expresiv
- prin îmbogăţirea vocabularului
Pornind de la această constatare am încercat prin acest proiect să găsim modalităţi şi tehnici care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru lectură. Stârnirea interesului pentru lectură se poate realiza cu mai multă uşurinţă dacă activităţile desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii de clasă sau al camerei copilului, bibliotecile sau unele case memoriale fiind mediile cele mai potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează atmosfera de lucru şi parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor.
Cu ocazia şezătorilor literare vor fi invitaţi şi părinţii elevilor ; cu această ocazie se va demonstra părinţilor ce valoare au cărţile citite de copiii lor. Vom folosi, tot pentru stimularea interesului pentru lectură, şi jocurile literare în diferite forme: jocuri de rol, jocuri de stimulare, jocuri de povestire prin desen, jocuri de creaţie, jocuri de competiţie pentru memorare şi recitare ale unor versuri sau replici şi descrieri din diferite locuri.
Introducerea elementului de concurs în activităţile de lectură stimulează dorinţa elevilor de a câştiga întrecerea, determinându-i să citească cât mai mult.

Activităţile la biblioteca şcolii contribuie la dezvoltarea interesului pentru lectură, dintre care amintim:
-prezentarea sălii şi a modului de aranjare a cărţilor în rafturi, pe tematici sau pe scriitori în ordine alfabetică ;
-înscrierea la o biblioteca;
-explicarea modului de comportare a unui cititor într-o bibliotecă;
-cunoaşterea alcătuirii unei cărţi (copertă, titlu, autor, pagini, numerotarea, etc.);
-cunoaşterea datelor de bază despre cartea pe care doreşte să o împrumute;
-participarea la activităţile desfăşurate la bibliotecă.

RESURSE UMANE PARTICIPANTE:
-cadre didactice;
-elevii;
-bibliotecar;
-documentarist;

RESURSE MATERIALE:
-fondul de carte existent în biblioteca şcolii;
-materiale informative şi formative existente la bibliotecă;
-desene ale elevilor, imagini din poveşti şi tablouri ale scriitorilor;
-dramatizari literare;
-portofolii;
OBIECTIVE GENERALE:
-cultivarea interesului pentru lectură prin îmbunătăţirea relaţiei Şcoală-Bibliotecă
-dirijarea şi controlul lecturii în afara clasei de câtre cadrele didactice împreună cu părinţii şi cu doamna bibliotecar.
- stimularea creativităţii copiilor în exprimarea orală;

OBIECTIVE SPECIFICE:
-să manifeste curiozitate şi interes pentru lectura unor texte variate;
-să relateze conţinutul textelor citite;
-să identifice expresiile frumoase pe care să le utilizeze în compuneri;
-să recite poezii prevăzute în programa şcolară şi-n afara ei;
-să selecteze trăsăturile pozitive de caracter ale personajelor;
-să găsească mesajul şi învăţătura textelor;
- să stimulăm creativitatea copiilor în exprimarea orală;
- să cultivăm sentimente de preţuire şi dragoste faţă de frumuseţea şi armonia limbii române, faţă de creţiile literare;

PRODUS FINIT:
-desfăşurarea unor concursuri pe teme literare;
-realizarea unor programe artistice, album foto, casetă video cu activităţi ale elevilor
-realizarea unei expoziţii de desen cu scene din poveşti;
-realizarea unei expoziţii de colaje cu scene din poveşti şi poezii;
-realizarea unor portofolii cu fişe de lectură şi curiozităţi despre scriitorii cu care au luat contact;
-publicarea unei reviste cu articole(poezii, compuneri, curiozităţi din lumea scriitorilor) scrise de copii.

EFECTELE IMPLEMENTĂRII LECTURII IN RANDUL COPIILOR


Creşterea dorinţei de performanţă
Dobandirea unor tehnici superioare de invaţare
Dezvoltarea gandirii critice
Deschiderea minţii spre înţelegerea unităţii lumii in diversitatea ei
Rezolvarea amiabila a conflictelor
Stoparea actelor anti-sociale
Ajutorarea celor defavorizati
Receptivitate la opiniile altora
Implicarea in activitati benevole in interes comunitarCONTINUTURI SI ACTIVITATI PROPUSE:

ACTIVITǍŢI:
-prezentarea proiectului şi stabilirea obiectivelor, a conţinuturilor şi a activităţilor echipei;
-vizite la biblioteca şcolii şi biblioteca oraseneasca pentru copii şi completarea unor fişe de cititor;
-activităţi de popularizare a cărţilor accesibile vârstei lor;
-şezători literare;
-medalion literar consacrat aniversării unui scriitor;
-concursuri pe teme literare;
-dramatizari şi lectura dramatizată;
-dezbateri pe diferite teme;
-dezlegarea unor rebusuri ce au legătură cu lectura citită;
-jocuri de rol.Metode si procedee de implementare a lecturii pentru elevii de varsta scolara mica

Carnaval de
peresona
je
Desene
Sugesti
ve

Conver
satia

Auditii
Jocuri
didactice
Citirea pe
roluri
Lectura
model
Carti ilustrate
atractiv
Pt elevii de
varsta scolara
mica
ACTIVITĂŢI PLANIFICATE

ACTIVITĂŢIOBIECTIVE
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
REZULTATE AŞTEPTATE

,,În lumea poveştilor’’
- vizită la bibliotecă
-sa recunoasca autori si scrieri ale acestora
-să redea textul unor poveşti respectând conţinutul şi ordinea secvenţelorIanuarie 2008
Biblioteca oraseneasca
Biblioteca scolara
Reactualizarea conţinutului unor poveşti
Recunoasterea unor carti si autorii acestora
Familiarizarea cu modul de comportarea în bibliotecă.

Medalion
Mihai Eminescu
-sa recite poezii
-sa realizeze o compozitie plastica avand ca sursa de inspiratie o strofa eminesciana


Ianuarie 2008
CDI
Concurs de recitari

Expozitie cu
compozitiile plastice realizate la CDI
„Stau cateodata si-mi aduc aminte ...”
Concurs închinat marelui povestitor Ion Creanga
-sa recunoasca personajul
-sa recunoasca povestea din care face parte fragmentul;
-sa redea mici pasaje cunoscute din povestile lui CreangaFebruarie- Martie 2008
CDI
Recunoasterea unor personaje şi a unor titluri;
Reproducerea unor pasaje;
Dramatizari din povesti cunoscute;
Publicarea in revista şcolii a unor articole.


„Cel mai avid cititor”
Premierea elevilor
-sa demonstreze ca au citit multe povesti prin caietul de lectura
-sa prezinte o fisa de cititor cu multe lecturi citite

Martie 2008
Sala bibliotecii
Premierea copiilor care :
-au cel mai complet caiet de lectura;
-cea mai ampla fisa de cititor;
-cel mai bun povestitor.

Auditie povesti
Desene sugestive
-sa realizeze desene sugestive dupa povestile audiate
Aprilie 2008
CDI
Sala de clasa
Expozitie cu desenele copiilor la Biblioteca Oraseneasca
Vizionare povesti pe DVD
Jocuri didactice
-sa participe cu interes la jocurile didacticeavand ca suport povestile vizionate pe DVD

Mai 2008
CDI
Portofoliu cu jocurile didactice


„ Carnavalul poveştilor”
-să interpreteze rolul unor personaje din poveşti îndrăgite

Iunie 2008
CDI
Să-şi depăşescă emoţiile, să redea fidel personajul îndrăgit, să creeze atmosfera de spestacol.

Liceul Teoretic,,Mihai Veliciu”Chisineu-Cris
Director, Institutor,Cornelia Cristea

Prof.Amelia Palcu Invatatoare,Doina Urzica

Centrul de Documentare si Informare
Documentarist, Florica Miron
Biblioteca Oraseneasca Chisineu-Cris-Sectia pentru copii
Bibliotecar, Emilia StanaPROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
PRIETENI LA DISTANŢĂ

Coordonator de proiect: instit. Iuoraş Corina, Şcoala cu clasele I-VIII,
Tăureni, jud. Mureş
Colaborator: ed. Crişan Ileana, Grădiniţa cu program prelungit, Bălcaciu,
jud. Alba


TEMA PROIECTULUI:
,, COPIII, FLORILE PĂMÂNTULUI”


ARGUMENT


Parteneriatul educaţional urmăreşte transformarea reală a preşcolarilor şi elevilor în actori principali ai demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală.
Colaborarea dintre preşcolari şi elevi din diferite unităţi şi zone geografice este o activitate organizată, susţinută, direcţionată spre problemele educative care întregesc activitatea educativă, aducând un surplus informaţional şi completând condiţiile concrete ale educaţiei copiilor.
Copiii încep să înţeleagă lumea în care trăiesc, să se cunoască pe sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin comunicare verbală în întâlniri directe (excursia), fie prin creaţie plastică (lucrările).

SCOPUL :
Promovarea dialogului şi a comunicării între copii din unităţi şi zone geografice diferite, precum şi dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi şcolare diferite
OBIECTIVELE :
a) privind elevii:
să se realizeze cooperarea, intercunoaşterea prin intermediul produselor partenerilor î
să se stabilească relaţii de prietenie între elevi şi preşcolari şi prin intermediul parteneriatului la distanţă
îmbogăţirea experienţei copiilor
să se găsească modalităţi variate de exprimare artistică pe anumite teme de interes comun (creaţii plastice şi de abilităţi)
să se desfăşoare activităţi educative în comun- excursie

b) privind părinţii:
să conştientizeze rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii
sensibilizarea părinţilor faţă de actul educativ şi cultural

c) privind cadrele didactice implicate
să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă de metoda proiectelor, ca metodă de lucru în sprijinul unui învăţământ modern, de calitateDURATA PARTENERIATULUI
- prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către părţi, fiind încheiat pe o perioadă de 6 luni
- prezentul acord poate fi modificat prin acordul reciproc al părţilor


GRUP ŢINTĂ:
- clasa a II-a , Şcoala cu clasele I-VIII, Tăureni, judeţul Mureş
- preşcolarii de grupă mare şi pregătitoare, Grădiniţa cu program prelungit Bălcaciu,
jud.Alba


RESURSE :
- umane
preşcolarii
şcolarii
cadrele didactice
părinţii copiilor
- materiale:
foi desen, acuarele, creioane colorate, carioca, plante uscate, fructe, legume, cereale, seminţe, carton, suport pentru expoziţii, diverse materiale folosite la orele de abilităţi practice

DISEMINAREA PARTENERIATULUI:
Album cu fotografii din timpul activităţilor
expoziţii la nivelul fiecărei unităţi
,,Carnavalul veseliei”
,,Copiii- florile pământului”- referat susţinut de către d-na. Crişan Ileana- educatoare la Grădiniţa cu program prelungit Bălcaciu, jud. Alba- în faţa părinţilor elevilor clasei a II-a de la Şcoala cu clasele I-VIII Tăureni, jud.Mureş
schimburi de impresii, prin Internet sau direct


PLANUL ACTIVITĂŢILOR

Etapele
Activitatea
Data desfăşurării
Locul de desfăşurare
1.Elaborarea şi redactarea proiectului
alegerea temei
stabilirea partenerilor
trimiterea şi semnarea acordurilor
elaborarea şi redactarea proiectului
ianuarie
-şcoala coordonatoare
2.Activităţi informative
informarea copiilor şi a părinţilor despre activităţile incluse în proiect
afişarea planului de activităţi al proiectului
ianuarie, dar şi pe toată perioada desfăşurării proiectului
- în unităţile partenere

3. Activităţi formative
-expoziţii de desene, colaje specifice anotimpului iarna, realizate din diverse materiale

Vine, vine, primăvara!
-expoziţii de desene şi colaje având ca temă anotimpul primăvara
-expoziţii de mărţişoare, felicitări
„La mulţi ani, mămico!”
-serbări şcolare
-realizarea unui album foto

„Hristos a înviat!”
- pictură pe sticlă- Iconiţe- realizarea unei expoziţii în cadrul şcolii
- vizite la biserică

,, Să ne cunoaştem”- excursie la Tg.Mureş
- întâlnirea partenerilor
- referat- ,, Copiii, florile pământului”

1 Iunie – ,, Carnavalul veseliei”
- confecţionarea de felicitări şi trimiterea
lor

ianuarie


februariemartieaprilie
maiiunie
- în unităţile partenere

- în unităţile partenere


- în unităţile partenere


- în unităţile partenere
- biserică


Tg.Mureş

Şcoala Tăureni

- în unităţile partenere
DENUMIREA PROIECTULUI:
Titlul: „Prieteni pe meleagurile Olteniei”
Domeniul şi tipul de educaţie: educaţie pentru dezvoltare personală
Tipul proiectului: regional

INSTITUŢII IMPLICATE:
Şcoala cu clasele I-VIII Dobreşti – Dolj Şcoala Nr. 39 “Nicolae Bălcescu”– Craiova
Şcoala Nr. 14 “Ion Ţuculescu”– Craiova Gradiniţa Nr. 28 – Craiova
MUZEUL OLTENIEI – Craiova MUZEUL DE ARTĂ – Craiova

COORDONATORI PROIECT:
Inst. Anca Liliana Călin – Şcoala cu clasele I-VIII Dobreşti
Înv. Olga Călin - Şcoala Nr. 39 “Nicolae Bălcescu” - Craiova
Înv. Ion Călin – Şcoala Nr. 14 “Ion Ţuculescu”– Craiova
Inst. Andora Mihaela Coteanu – Grădiniţa Nr. 28 Craiova

ARGUMENT
Şcoala, familia şi comunitatea sunt datoare sǎ formeze comportamente adecvate, de integrare şi adaptare socială a micilor şcolari, conform exigenţelor actuale şi viitoare ale societǎţii. Prin exersarea şi practicarea unor norme de conduitǎ, se vor forma valenţe ale personalitǎţii elevilor, pe criterii axiologice.
Acest parteneriat sprijinǎ dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze relaţiile cu sine şi cu ceilalţi, cu mediul înconjurǎtor. Dorinţa noastrǎ se îndreaptǎ spre a stabili noi şi reale punţi de comunicare între copil-copil-pǎrinte-învǎţǎtor-comunitate.
Considerǎm cǎ relaţia de prietenie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. La aceastǎ vârstǎ, micii şcolari au nevoie sǎ înveţe sǎ ia în considerare punctul de vedere al altor copii, sǎ facǎ schimb de idei şi sǎ înţeleagǎ mai bine experienţele prietenilor lor.
Pornind de la rezultatele înregistrate în anii trecuţi, apreciem necesară prelungirea colaborării şcolilor partenere, implicând şi instituţii de cultură şi artă din regiune.
Colaborând cu Muzeul Olteniei le vom trezi elevilor interesul pentru valorile naţionale în domeniul ştiinţelor naturii, etnografiei şi folclorului românesc. De asemenea, le vom oferi posibilitatea unei deschideri pentru cunoaşterea istoriei locale, regionale şi naţionale. Contactul direct cu exponatele de la secţia de Ştiinţele Naturii le va trezi interesul pentru flora şi fauna naţională.
Formarea şi dezvoltarea gustului artistic, cunoaşterea contribuţiei marilor artişti români la lărgirea orizontului artei universale, interesul pentru valorile naţionale şi internaţionale în domeniul artei, precum şi interesul pentru protejarea patrimoniului cultural naţional le vom trezi prin colaborarea cu Muzeul de Artă din Craiova, iniţiind formarea unei scări de valori.

Puncte tari:
· 3 ani de experienţă în derularea proiectului;
· cooperarea reusită între cele 4 instituţii şcolare partenere;
· implicarea activă a părinţilor în activităţile derulate;
· extinderea parteneriatului prin includerea în proiect a Muzeului Olteniei şi a Muzeului de Artă din Craiova;
· relaţii de colaborare şi de prietenie stabilite între scolile partenere (vizite reciproce, activităţi educative şi cultural-artistice comune, serbări, excursii, plimbări).


SCOPUL PROIECTULUI
Îmbogăţirea orizontului cultural, formarea şi dezvoltarea gustului artistic şi estetic, cunoaşterea şi preţuirea patrimoniului folcloric, formarea unei atitudini pozitive faţă de valorile naţionale şi implicarea în viaţa comunităţii a elevilor, preşcolarilor şi a tuturor celor implicaţi în proiect.

OBIECTIVE SPECIFICE:
Privind copiii implicaţi în proiect:
- Dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între elevii şi preşcolarii şcolilor partenere;
- Cultivarea spiritului de acceptare, cooperare, toleranţă;
- Stimularea imaginaţiei, a creativităţii, a spiritului de competiţie;
- Dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere / autoevaluare, cultivarea încrederii în sine;
- Însuşirea unor norme de comportament eco-civic;
- Familiarizarea elevilor cu unele noţiuni de etnografie, folclor, artă şi cultură;
- Cunoaşterea particularităţilor portului popular, a obiceiurilor şi tradiţiilor locale;
- Identificarea câtorva dintre cele mai importante opere de artă plastică;
- Fomarea unor deprinderi de comportare civilizată la vizitarea unui muzeu.

Privind cadrele didactice:
- Încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional care să favorizeze dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter;
- Realizarea unui management eficient la nivelul clasei şi a unei comunicări optime şcoală – familie - comunitate.

Privind părinţii şi ceilalţi parteneri educaţionali:
- Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor din perspectiva dezvoltării spiritului de comunicare, prietenie, toleranţă, acceptare în relaţia cu persoanele din jur;
- Creşterea implicării acestora în acţiunile promovate de şcoală pentru crearea unui mediu familial şi social pozitiv, sănătos.


GRUPUL ŢINTĂ:
· elevii claselor II-IV din Şcoala Dobreşti, a II-a A Şcoala Nr. 39, a IV-a A Şcoala Nr. 14 şi preşcolarii grupei pregătitoare din Grădiniţa Nr. 28 Craiova
· părinţii acestora
· cadrele didactice (învăţători, educatoare, directori) din şcolile partenere.

DURATA PROIECTULUI: octombrie 2008 – iunie 2010

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU:
- ascultarea activă, jocul de rol, excursia tematică, jocuri de îndemânare, vizite, plimbări, acţiuni de ecologizare.
- vizionarea expoziţiilor permanente şi a celor temporare organizate de Muzeul Olteniei şi de Muzeul de Artă Craiova;
- întâlniri cu muzeografi, pictori şi sculptori;
- vizită la un atelier de olărit;
- realizarea unor mape tematice cuprinzând imagini care ilustrează opera ale celor mai cunoscuţi pictori şi sculptori români;
- organizarea unei expoziţii pe teme de folclor.

FORME DE ORGANIZARE: frontal, in perechi, pe echipe, grupuri de lucru părinţi-copii;

REZULTATE:
- Calitative:
Stabilirea si consolidarea de relatii de prietenie si colaborare intre grupuri
Formarea abilitatilor deinvestigare si observare, cultivarea spiritului civic
Dezvoltarea imaginatiei creatoare
Schimbarea mentalitatii comunitatii locale fata de educatie, cultura si arta
Schimbarea mentalitatii elevilor in cadrul relatiilor inter si intrapersonale asumandu-si diferite roluri...ganditori-vor reflecta la actiunile lor si vor face conexiuni intre cunostintele noi si cele anterioare ...ascultatori-vor invata sa focalizeze atentia totalitate si sa devina auditori activi si atenti in public...organizatori-vor planifica activitatile asumandu-si raspunderea pentru propriile decizii...parteneri-vor invata sa aiba incredere reciproca

- Cantitative:
Eşarfe cu inscripţii ecologice, coifuri inscripţionate „Alături de prietenii mei”;
Postere, pliante educative, portofolii, albume de fotografii, materiale ilustrate;
CD-uri cu aspecte din activităţile desfăşurate; Realizarea filmului „Alături de prietenii mei”;
Realizarea unui jurnal al întregii activităţi.

RESURSE:
Umane: cadrele didactice; părinţii copiilor; elevii claselor I-IV şi preşcolarii; reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai unor ONG-uri care pot sprijini proiectul;
Materiale: baza didactico-materială a unităţilor implicate; proiectul se va realiza cu sprijin şi finanţare din partea părinţilor elevilor.

EVALUARE:
- prezentarea de postere, portofolii tematice, materiale ilustrate;
- albume de fotografii, lucrări practice, CD-uri ;
- lansarea filmului „Alături de prietenii mei”

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Acest proiect s-a dovedit a fi eficient prin:
- continuarea şi extinderea proiectului ;
- realizarea unei bune cooperări între şcolile din mediul rural şi cele din mediul urban;
- continuarea ulterioară prin autofinanţare şi posibilităţi de extindere.

BUGETUL PROIECTULUI: surse de autofinanţare.


NR. CRT
ACTIVITATEA
LOCUL DE DESFASURARE
TERMEN
PARTICIPANŢI
RESPONSABIL

ANUL ŞCOLAR 2008 / 2009
1.
„Clase prietene”
- schimb de scrisori si
fotografii cu impresii de la
„Zilele Craiovei”
Vizitarea
expoziţiilor temporare
Şcolile partenere

Octombrie
2008

Elevii şi preşcolarii

Cadrele didactice
2.
“Carnavalul toamnei”
- concurs de costume, cântec, dans şi poezie

Şcoala Dobreşti

Noiembrie 2008
cls.II-IVDobreşti
cls. a II-a A
Şc. Nr. 39
Inst. Călin Anca
Înv. Călin Olga
3.
“Culorile anotimpurilor”
– vizitarea expoziţiilor permanente şi temporare de la Muzeul de Artă

Muzeul de Artă - Craiova

Decembrie 2008
Clasa a II-a A Şcoala nr. 39
Clasa a IV-a Şcoala Nr. 14
Înv. Călin Olga
Înv. Călin Ion
Ghid de specialitate
4.
“Tradiţii şi obiceiuri de primăvară la olteni”
– întâlnire cu un muzeograf
Muzeul Olteniei - Craiova
Februarie
2009
Elevii şi preşcolarii
Cadrele didactice
Ghid de specialitate
5.
“Să ne cunoaştem judeţul”
- vizitarea obiectivelor din sudul judeţului Dolj
Excursie
Craiova – Dobreşti - Bechet
Aprilie
2009
Elevii şi preşcolarii

Cadrele didactice
6.
Turul oraşului Craiova
- vizitarea obiectivelor
Craiova
Mai
2009
Elevii şi preşcolarii
Inst. Călin A.
Inst. Coteanu M
7.
“Impreuna de ziua noastra”
- concursuri sportive
- desene pe asfalt

Şcolile partenere

Iunie
2009

Elevii şi preşcolarii

Cadrele didactice


ROMANIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
Şcoala Gimnazială “Traian Creţu” Năpradea
Loc. Năpradea, nr.339, cp.457255, Tel/fax:0260/646212, E-mail scoala_napradea@yahoo.com

Clasele I-IV
În parteneriat cu
Gwersyllt Junior C.P. School
Gwersyllt, Wrexham, WalesPRIETENI LA DISTANŢĂ

Argument: Elevii şi cadrele didactice din cele două şcoli doresc să stabilească relaţii de colaborare şi prietenie. Aparţinând unor culturi diferite , dar care nu se exclud una pe cealaltă, considerăm ca este nevoie să ne cunoaştem reciproc, să ne împărtăşim din experienţă. Suntem siguri că vom descoperi multe lucruri comune (ex. o anumită parte a istoriei), afinităţi, că milităm pentru aceleaşi idealuri , că putem să ne ajutăm reciproc.
Ne propunem ca elevii şi cadrele didactice din cele două şcoli să se cunoască , să se împrietenească şi, poate într-un viitor nu prea îndepărtat, chiar să se întâlnească în cele două ţări.

Grupuri ţintă: 52 de elevi din clasele I-IV
învăţătorii claselor I-IV: Damşa Ioan
Damşa Clara
Mastan Georgeta
Petruţ Carmen
Obiective specifice:- cunoaşterea spaţiului şi mediului înconjurător în care învaţă elevii celor două şcoli;
- aniversarea sărbătorilor copilăriei prin schimburi culturale elevi şi dascăli;
- cunoaşterea curriculumului pentru clasele primare din cele două ţări;
- schimburi reciproce de informaţii privind istoria locală;
- schimburi reciproce de materiale privind tradiţiile locale;
- stabilirea de relaţii personale între copiii celor două şcoli.

ACTIVITĂŢI PROPUSE


1. ,,Şcoala noastră” – schimb de CD-uri care să cuprindă elemente generale
privind cele două şcoli.- aprilie 2008

2. , Pace pentru toţi copiii lumii”- schimburi de desene şi realizarea unor
expoziţii privind universul copilăriei ( desenele vor fi trimise prin poştă pentru ca expoziţiile să fie realizate cu ocazia zilei de 1 Iunie)- mai 2008
3.,,Comunitatea locală”- zona geografică în care trăiesc cele două comunităţi (fotografii şi explicaţii) – iunie 2008
4,, Elemente de curriculum”- schimburi de informaţii privind planurile de
învăţământ din cele două ţări – iunie 2008
5. ,, Din istoria noastră”- realizarea şi schimbarea unor CD-uri privind
elemente de istorie locală( epoca romană) Prezentarea acestora în cadru festiv în cele două şcoli.- octombrie 2008-03-28
6. ,, Datini din bătrâni: schimburi de informaţii şi fotografii ( prin intermediul
internetului) despre datinile de Crăciun din cele două
comunităţi.
7. ,, Sub semnul Dragonului roşu” – Activităţile de la Năpradea se vor desfăşura în continuare sub semnul mascotei elevilor din Gwersyllt Junior C.P. School
8. ,, Sub semnul Ilenei Cosânzene”- Activităţile de la Gwersyllt se vor desfăsura sub semnul mascotei elevilor din Năpradea , Ileana Cosânzeana.
9. ,, Schimb de albume „ realizate sub semnul celor două mascote.
Iunie 2009Responsabil proiect Ţara Galilor, Nicola Griffiths
nicolagriffiths@gwersylt-jun-wrexham.biblio.net
Director Mr. Neil Gledhill
Responsabil proiect Năpradea, Ioan Damşa
damsaioan@yahoo.com
Director: Aurel Medve

TE IUBIM, COPILĂRIE!
PROIECT TEMATIC

EDUCATOARE: UŞTEA FIRA
GRĂDINIŢA CU P. P. NR. 14
TG-MUREŞ
GRUPA PREGĂTITOARE
TEMA; CINE SUNT, SUNTEM?
Perioada: 01.06-05.06.2009

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
-să cunoască elemente ale lumii înconjurătoare şi interdependenţa dintre ele;
-să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei personale;
-să aplice cunoştinţele despre copii în situaţii diferite;
-să manifeste atitudini pozitive în relaţiile cu copiii şi cu adulţii;
-să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 cifre in limitele 1-10;
-să compună plastic spaţiul dat utilizând tehnici diverse;
-să-şi coordoneze mişcările cu textul şi melodia cântecului;
-să-şi consolideze deprinderile motrice de bază.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR:
ALFABETIZARE
Planşe cu imagini,
Enciclopedia copiilor ,
Atlas cu imagini de pe glob

ŞTIINŢĂ
Planşe cu jocurile copiilor,
CD-uri cu muzică, cu jocuri educative,jetoane, cifre, semne matematice, videoproiector
JOC DE ROL
Truse de jocuri, costume pentru serbare, ornamente

ARTĂ
Cărţi, creioane colorate, foi albe, acuarele, tempera, cretă colorată, diplome, foarfeci, hârtie creponată
CONSTRUCŢII
Cuburi de lemn, truse de construcţie, lego
MANIPULATIVE
Puzzle,
Truse de jocuri de masă

INVENTAR DE PROBLEME:
CE ŞTIM?
1 Iunie este Ziua Internaţională a Copilului;
La grădiniţă sărbătorim prin activităţi deosebite, concursuri, serbare;
Copiii primesc daruri.
CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?
Despre drepturile copiilor;
Despre viaţa copiilor din alte părţi ale lumii;
Copiii sunt diferiţi dar egali.
ZIUA DATA

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

LUNI
01.06.2009
ADP

ALA


ADE

Întilnirea de dimineaţă: „E ziua noastră, dragi copii”
Opţional: Educaţie ecologică
Jos manilpulativ: „Copii de pretutindeni”(puzzle)
Jocuri de mişcare: „Ne jucăm cu prietenii noştri” (vizită la grupa pregătitoare maghiară)
Activitate integrată:”Copiii, florile Pământului”
DS: vizionare de imagini cu copii din alte ţări;
DEC: pictură

MARŢI
02.06.2009
ADP
ALA


ADE
Întîlnirea de dimineaţă:”Grădiniţa, lumea copilăriei”
Construcţii:”Parcul copiilor”
Alfabetizare:”Toţi copiii Pământului” (citire de imagini din Enciclopedia copiilor)
Activitate integrată:”Suntem diferiţi, dar egali”
DOS: „Şi noi avem drepturi”
DEC:”Te iubim, copilărie”(predare cântec, jocuri cu cânt-repetare)

MIERCURI
03.06.2009
ADP

ALA

ADE

Întâlnirea de dimineaţă:”Scrisoare către toţi copiii lumii”
Opţional:Limba engleză
Artă: ”Lumea copiilor”
Joc de rol: ”E ziua mea”
Activitate integrată: ”Flori pentru copiii lumii”
DEC: ”Flori”( îndoire, decupare, lipire)
DS: „Flori pentru copii” (joc didactic matematic)

JOI
04.06.2009
ADP
ALA

ADE
Întîlnirea de dimineaţă: ”Împodobim sala pentru serbare”
Artă: Expoziţie cu lucrările realizate
Decernarea diplomelor pentru toţi copiii
Activitate integrată: (DLC; DPM)
„La mulţi ani, copilărie!” (serbare)
Carnaval, balet

VINERI
05.06.2009
ADP
ALA

ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Ne pregătim pentru excursie
Jocuri ecologice: „Culorile naturii”, „Ce vezi pe potecă?”
Întreceri sportive: ”Cel mai bun sportiv”
Activitate integrată: (DS, DOS, DPM) ”Împreună pentru un mediu curat” (Ziua mondială a mediului) excursie tematică în parteneriat cu ONG Focus Eco Center


Despre proiectele educationale internationale iEARN
inst. Angelica Bucatas
Scoala Generala Vladimirescu,jud. Arad

iEARN(Retea internationala de educatie si resurse educationale) este o organizatie
non-profit alcatuita din peste 27.000 de scoli si organizatii de tineret din mai mult de 125
de tari. IEARN da ocazia educatorilor si tinerilor sa colaboreze online cu ajutorul
internetului si altor mijloace moderne de comunicare. Peste 2.000.000 de elevi sunt
antrenati zilnic in proiecte de colaborare din lumea intreaga.

Incepand din anul 1988, iEARN a fost pionierul legaturilor on-line intre scoli, ajutand
elevii sa se implice in proiecte educationale insemnate cu extindere in tarile lor si peste
tot in lume.

Sunt peste 300 de proiecte iEARN, toate create si propuse de profesori si elevi, in asa
fel incat sa se potriveasca curriculumului, nevoilor si specificului clasei. In plus, pentru
a conecta elevii la problemele locale si pentru a atinge nevoile specifice curriculumului,
fiecare proiect propus de profesori si elevi pentru iEARN trebuie sa raspunda la
intrebarea:” Cum va imbunatati acest proiect calitatea vietii pe planeta?”

Aceasta viziune si acest scop reprezinta punctul de legatura care mentine iEARN unit,
dand ocazia participantilor sa devina cetateni ai lumii , care schimba ceva colaborand cu
semenii lor din lumea intreaga.

Proiectele iEARN sunt create de profesori si elevi , iar rezultatele lor se concretizeaza
in” produse finale”, in functie de natura proiectului. Acestea includ reviste,
antologii,expozitii de pictura,etc.) Puteti alege un proiect care se potriveste nevoilor
dvs., dintr-o lista de proiecte de colaborare , asezate in ordine alfabetica. Cateva
exemple de proiecte :
“My school, your school”(“ Scoala mea, scoala ta”)
“Global art-A sense of caring”(“Arte- A-ti pasa de ceilalti”)
“World we live in”(“Lumea in care traim”)

“Folk tales”(“Povesti din popor”)
“Eye to eye project”(“Proiectul Fata in fata”)

Acestea sunt doar cateva proiecte din nenumaratele expuse pe site-ul iEARN. Va invit
sa le descoperiti si sa il alegeti pe acela care vi se potriveste cel mai bine. In cazul in
care nici unul nu raspunde nevoilor dvs. educationale sunteti asteptati sa propuneti
propriul dumneavoastra proiect, dupa care il puteti impartasi cu profesori si elevi din
intreaga lume.

Exista un model de proiect iEARN care va va ajuta la intocmirea lui dupa
standardele cerute:


Model de proiect iEARN


1) Numele proiectului:

2) Scurta descriere a proiectului (o fraza):

3) Descriere completa a proiectului:

4) Varsta/nivelul participantilor in proiect:

5) Orarul/agenda pentru anul scolar:

6) Posibile activitati in cadrul proiectului/clasei:

7) Rezultate/produse finale asteptate:

8) Contributia proiectului la bunastarea oamenilor si a planetei:

9) Limba (limbile) in care se va delura proiectul:

10) Aria curiculara:

11) Numele/adresele de e-mail ale grupelor initiale de participanti:

12) Numele coordonatorului (coordonatorilor):

13) Adresa de e-mail a coordonatorului (coordonatorilor):

14) Forumul/conferinta pe care se va derula proiectul:

15) Pagina de web a proiectului:

iEARN va incurajeaza sa participati la proiectele existente inainte de

a initia un proiect propriu. In cazul in care sunteti interesati sa demarati

propriul proiect , il puteti trimite la adresa:

projects@us.iearn.org
Uniunea Europeană

Inst. Purcel Cornelia – Scoala Generala Pilu, Arad
Uniunea Europeană (UE, vezi şi nume alternative) este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 state. Este considerată a fi o construcţie sui generis, situându-se între federaţie şi confederaţie.
Sub prevederile articolului 7 al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, revizuit ulterior prin tratatele integrării europene, principalele instituţii comunitare sunt:
Parlamentul European, care reprezintă cetăţenii Uniunii Europene, şi care este ales prin vot direct de către aceştia
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri), care reprezintă fiecare stat membru
Comisia Europeană, care reprezintă interesele generale ale UE
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, care se îngrijeşte de respectarea legilor europene
Curtea Europeană de Conturi, care verifică finanţarea activităţilor UE
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Luxemburg
Olanda
Alte 21 state au aderat succesiv:
1973:
Danemarca
Irlanda
Regatul Unit
1981:
Grecia
1986:
Portugalia
Spania
1995:
Austria
Finlanda
Suedia
2004:
Cipru
Estonia
Letonia
Lituania
Malta
Polonia
Republica Cehă
Slovacia
Slovenia
Ungaria
2007:
Bulgaria
România

Simbolurile Uniunii Europene sunt specificate în proiectul de constituţie al UE, în Partea IV, Dispoziţii Generale şi Finale, articolul 1. Majoritatea acestor simboluri au fost create de Consiliul Europei între anii 1950 - 1960 fiind adoptate de Uniunea Europeană.
Drapelul European– cercul celor 12 stele aurii pe fond albastru. Această emblemă a fost adoptată în 1955 de către Comitetul Miniştrilor în urma propunerii Adunării Parlamentare. Prin dispoziţia acestora, cele 12 stele simbolizează unitatea popoarelor Europei. Numărul lor este invariabil, douăsprezece fiind simbolul perfecţiunii şi plenitudinii.
Imnul european - În ianuarie 1972, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei a adoptat un imn european: aranjamentul muzical fără text realizat de Herbert von Karajan, al preludiului la “Oda bucuriei” din Simfonia a 9-a de Beethoven. Imnul este interpretat cu prilejul ceremoniilor europene.
Ziua Europei – În amintirea declaraţiei ministrului francez de externe Robert Schuman care, la 9 mai 1950, în prezenţa presei internaţionale, cerea Franţei şi Germaniei să cedeze unui organism supranaţional european dreptul de gestionare a industriei cărbunelui şi oţelului, această dată a fost aleasă pentru a marca Ziua Europei. Decizia a fost luată la summit-ul european de la Milano din 1985.
Informaţii preluate de pe internet

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu